Usługa utrzymanie czystości i porządku w obrębie miejscowości na terenach zabudowanych Gminy Kołbaskowo

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa utrzymanie czystości i porządku w obrębie miejscowości na terenach zabudowanych Gminy Kołbaskowo
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kołbaskowo
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 5161377