Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji 2 wind produkcji ORONA zainstalowanych na parkingu wielopoziomowym usytuowanym na terenie Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji 2 wind produkcji ORONA zainstalowanych na parkingu wielopoziomowym usytuowanym na terenie Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 507500007 Usługi w zakresie konserwacji wind
Numer wyniku 5161373