Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółć

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółć
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Radomsko
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5161356