„Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Zakrzewo
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Numer wyniku 5161344