Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Dwór Mazowiecki
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906120000 Usługi zamiatania ulic
906110003 Usługi sprzątania ulic
905000002 Usługi związane z odpadami
Numer wyniku 5161342