„Przebudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Zofii Holszańskiej 13”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Zofii Holszańskiej 13”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Radom
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452152009 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
Numer wyniku 5161330