Utrzymanie dróg i terenów publicznych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Fromborka w 2024 roku

Roboty budowlane - Drogi, chodniki, parkingi

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Utrzymanie dróg i terenów publicznych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Fromborka w 2024 roku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Frombork
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 392243403 Kosze
906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
906110003 Usługi sprzątania ulic
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 5161329