Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 3 części

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 3 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lublin
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
Numer wyniku 5161321