„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowa Sól
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 23/01/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452331622 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer korekty 5161317