Przebudowa ostróg w miejscowości Kołobrzeg km 329,500-330,370 – ETAP I

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa ostróg w miejscowości Kołobrzeg km 329,500-330,370 – ETAP I
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
905230009 Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby
Numer wyniku 5161307