Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (...)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (...)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Krosno
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 25/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Numer przetargu 5161292