"Budowa ujęcia wody w msc. Węgrcach Panieńskich gm. Obrazów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chwałki gm. Obrazów ” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł "Budowa ujęcia wody w msc. Węgrcach Panieńskich gm. Obrazów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chwałki gm. Obrazów ” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Obrazów
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5161286