„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Siedlce
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
452122204 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
452122211 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5161275