„BUDOWA I MODERNIZACJA, WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ŁOSICE – MESZKI”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „BUDOWA I MODERNIZACJA, WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ŁOSICE – MESZKI”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łosice
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 093320005 Instalacje słoneczne
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Numer wyniku 5161270