Przebudowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bierawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Numer wyniku 5161265