Świadczenie usługi serwisu dla Systemu zarządzania kontami uprzywilejowanymi

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Świadczenie usługi serwisu dla Systemu zarządzania kontami uprzywilejowanymi
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 324200003 Urządzenia sieciowe
726110006 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
722500002 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Numer wyniku 5161264