Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko – odpady ulegające biodegradacji

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko – odpady ulegające biodegradacji
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Brzesko
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905140003 Usługi recyklingu odpadów
Numer wyniku 5161243