Sprzątanie filii Książnicy Beskidzkiej w roku 2024.

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Sprzątanie filii Książnicy Beskidzkiej w roku 2024.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bielsko-Biała
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 909000006 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
909100009 Usługi sprzątania
Numer wyniku 5161241