„Dostawa systemu pomiarowego do badań stacjonarnych i ruchowych pojazdów szynowych DEWESoft dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego – zamówienie z wolnej ręki”

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Dostawa systemu pomiarowego do badań stacjonarnych i ruchowych pojazdów szynowych DEWESoft dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego – zamówienie z wolnej ręki”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Poznań
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 384240003 Urządzenia pomiarowe i sterujące
Numer wyniku 5161240