Budowa drogi gminnej klasy D wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejsc. Szerzyny w gm.Szerzyny (skarpy)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa drogi gminnej klasy D wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejsc. Szerzyny w gm.Szerzyny (skarpy)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szerzyny
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 453162117 Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
452435100 Budowa nasypów
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331615 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5161217