Modernizacja świetlicy w Stroni – ETAP II

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja świetlicy w Stroni – ETAP II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bierutów
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452626007 Różne specjalne roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer wyniku 5161179