Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych KBB w budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych KBB w budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454421905 Usuwanie warstwy malarskiej
454421101 Malowanie budynków
454321201 Instalowanie nawierzchni podłogowych
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
451111009 Roboty w zakresie burzenia
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5161177