Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia w roku 2023

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia w roku 2023
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 731110003 Laboratoryjne usługi badawcze
Numer wyniku 5161173