Przebudowa dróg w Gminie Łapy

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dróg w Gminie Łapy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łapy
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331402 Roboty drogowe
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5161162