Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Suwałki
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 5137907