Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec Część I: „Budowa skweru w Grójcu przy ul. Sienkiewicza” Część II: „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec Część I: „Budowa skweru w Grójcu przy ul. Sienkiewicza” Część II: „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Grójec
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5137903