Wycena niezabudowanych nieruchomości rolnych i nierolnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i położonych na terenie woj. łódzkiego – zamówienie składa się z 3 części.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wycena niezabudowanych nieruchomości rolnych i nierolnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i położonych na terenie woj. łódzkiego – zamówienie składa się z 3 części.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 713190007 Usługi biegłych
Numer wyniku 5137884