Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2024 roku

Odśnieżanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2024 roku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ośno Lubuskie
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 909000006 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
909100009 Usługi sprzątania
906400005 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 5137879