Budowa odwodnienia drogi powiatowej 4756 S - ul. Dworska w Mierzęcicach (z podziałem na 2 części)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa odwodnienia drogi powiatowej 4756 S - ul. Dworska w Mierzęcicach (z podziałem na 2 części)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rogoźnik
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5137872