Przyjęcie i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Przyjęcie i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Łopusznej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Targ
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 905138004 Usługi obróbki osadów
905136002 Usługi usuwania osadów
Numer wyniku 5137830