Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Mickiewicza i Leśna w Nowogrodźcu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Mickiewicza i Leśna w Nowogrodźcu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowogrodziec
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
Numer wyniku 5137821