Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Nowe Guty w formule zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Nowe Guty w formule zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Orzysz
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332513 Wymiana nawierzchni
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5137819