ZP/50/2023 „Dostawa testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu, opakowań do sterylizacji oraz papieru do drukarki defibrylatora z podziałem na 23 części dla WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi”

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł ZP/50/2023 „Dostawa testów kontroli mycia i dezynfekcji, wskaźników procesu, opakowań do sterylizacji oraz papieru do drukarki defibrylatora z podziałem na 23 części dla WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2023-12-27
Data składania ofert 18/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne
331910005 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
331911006 Urządzenia sterylizujące
389100007 Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
Numer przetargu 5137816