Dostawa urządzeń multimedialnych dla Krajowego Laboratorium PL-5G

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa urządzeń multimedialnych dla Krajowego Laboratorium PL-5G
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 323220006 Urządzenia multimedialne
Numer wyniku 5137814