Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie Planetarium - zamówienie z podziałem na 2 części.

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie Planetarium - zamówienie z podziałem na 2 części.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 488220006 Serwery komputerowe
Numer wyniku 5137795