Dostawa artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Pyrzyce
Data publikacji 2023-12-27
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 151311305 Wędliny
151311350 Wędliny drobiowe
151100002 Mięso
151120006 Drób
151110009 Mięso wołowe
Numer wyniku 5137794