8/WR/ZP/2023 Dostawa mikroskopu odwróconego do rozbudowy systemu mikroskopii superrozdzielczej STED na potrzeby Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł 8/WR/ZP/2023 Dostawa mikroskopu odwróconego do rozbudowy systemu mikroskopii superrozdzielczej STED na potrzeby Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 385100003 Mikroskopy
Numer wyniku 5137790