Remont chodników w mieście Warta w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Remont chodników w mieście Warta w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warta
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5137774