Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 4 zadania: 1. Dostawa komputerów i monitorów, 2. Dostawa deduplikatora, 3. Dostawa plotera, 4. Dostawa czterech komputerów i dwóch monitorów (...)

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 4 zadania: 1. Dostawa komputerów i monitorów, 2. Dostawa deduplikatora, 3. Dostawa plotera, 4. Dostawa czterech komputerów i dwóch monitorów (...)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Koszalin
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
302313000 Monitory ekranowe
302130005 Komputery osobiste
Numer wyniku 5137746