Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu będzińskiego (z podziałem na 2 części)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu będzińskiego (z podziałem na 2 części)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rogoźnik
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452331402 Roboty drogowe
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5137743