Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dębowiec
Data publikacji 2023-12-27
Data składania ofert 08/01/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 452435100 Budowa nasypów
452360000 Wyrównywanie terenu
452333208 Fundamentowanie dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452332214 Malowanie nawierzchi
452331402 Roboty drogowe
452331244 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324525 Roboty odwadniające
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713519143 Usługi archeologiczne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer korekty 5137737