Dostawa 750 L. ciekłego helu w zbiornikach Wykonawcy, oraz przelanie helu do zbiornika elektromagnesu Rezonansu Magnetycznego, znak sprawy: AEZ/S-166/2023

Produkty chemiczne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa 750 L. ciekłego helu w zbiornikach Wykonawcy, oraz przelanie helu do zbiornika elektromagnesu Rezonansu Magnetycznego, znak sprawy: AEZ/S-166/2023
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 241113008 Hel
Numer wyniku 5137729