Modernizacja drogi powiatowej nr 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja drogi powiatowej nr 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Sącz
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 5137719