Dostawa oprogramowania na potrzeby modernizacji infrastruktury serwerowej ITS dla ZDZiT w Olsztynie

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa oprogramowania na potrzeby modernizacji infrastruktury serwerowej ITS dla ZDZiT w Olsztynie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Olsztyn
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
486200000 Systemy operacyjne
Numer wyniku 5137708