Usługa hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia „Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu profilaktyki uzależnień i wczesnej interwencji w dniach 06–08.12.2023 r.

Usługi cateringowe, hotelarskie i restauracyjne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia „Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu profilaktyki uzależnień i wczesnej interwencji w dniach 06–08.12.2023 r.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 553000003 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
551200007 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
551100004 Hotelarskie usługi noclegowe
Numer wyniku 5137706