„Utrzymanie porządku i czystości na terenach Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy”

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł „Utrzymanie porządku i czystości na terenach Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 909180005 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
909140007 Usługi sprzątania parkingów
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 5137672