Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku "Aleksandrówka" – roboty zabezpieczające Dawnego Domu Zdrojowego "Aleksandrówka" zlokalizowanego w Jarnołtówku

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołtówku "Aleksandrówka" – roboty zabezpieczające Dawnego Domu Zdrojowego "Aleksandrówka" zlokalizowanego w Jarnołtówku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nysa
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454520000 Zewnętrzne czyszczenie budynków
453200006 Roboty izolacyjne
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
452629000 Roboty balkonowe
452612006 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 5137629