Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla budowy obwodnicy Swarzędza etap 3 na odcinku od DK nr 92 do ulicy Cmentarnej w Jasinie.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla budowy obwodnicy Swarzędza etap 3 na odcinku od DK nr 92 do ulicy Cmentarnej w Jasinie.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Swarzędz
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
717000005 Usługi nadzoru i kontroli
715000003 Usługi związane z budownictwem
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712450007 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
Numer wyniku 5137625