Przebudowa (publicznej) drogi gminnej nr K540607 w kilometrażu od 0+000 do 0+804 miejscowości Stróża, Gmina Pcim

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa (publicznej) drogi gminnej nr K540607 w kilometrażu od 0+000 do 0+804 miejscowości Stróża, Gmina Pcim
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Pcim
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332238 Wymiana nawierzchni drogowej
452331402 Roboty drogowe
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
452133109 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
502321001 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Numer wyniku 5137621