Termomodernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku - Białej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Termomodernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku - Białej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Katowice
Data publikacji 2023-12-27
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452619003 Naprawa i konserwacja dachów
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 5137607